2013, 2014, 2015 Audited Consolidated Financial Statements
Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016
Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ ngày 28/06/2016
Báo cáo trở thành cổ đông lớn của ông Lê Văn An
 
  • Cơ khí
  • Kinh doanh điện
  • Kinh doanh xây dựng
  • Tư vấn
  • Nghiên cứu khoa học và công nghệ; đào tạo
  • Liên doanh, liên kết

 

Địa chỉ: Km 10 quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:(84.4)66742798 - Fax : (84.4)38615706 - Email: agrimeco@hn.vnn.vn