• AGRIMECO - Chấp nhận thử thách, Vươn tới thành công
  • Với truyền thống 60 năm và một đ­ường lối phát triển đúng đắn, AGRIMECO đã tạo dựng nên một thư­ơng hiệu có uy tín lớn, dẫn đầu về thiết kế, chế tạo máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp & thuỷ lợi, Cơ khí thuỷ công và Kết cấu thép tại Việt Nam, đồng thời luôn là một đối tác tin cậy đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

    TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

     Địa chỉ: Km 10, Quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
    Điện thoại:(84.4)66742798 - Fax : (84.4)38615706 - Email: info@agrimeco.com.vn