• Văn bản giải trình biến động chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 1 năm 2017 giảm so với cùng kỳ năm 2016

 •  

 • Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP trân trọng gửi tới Quý cổ đông Văn bản số 183/TCT-BTCKT ngày 20/6/2017 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Giải trình biến động chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 1 năm 2017 giảm so với cùng kỳ năm 2016  (chi tiết xem tại đây).

  Trân trọng!

 •  
  In bài này   Quay lại

  TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

   Địa chỉ: Km 10 quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
  Điện thoại:(84.4)66742798 - Fax : (84.4)38615706 - Email: agrimeco@hn.vnn.vn