• Văn bản giải trình biến động chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 giảm so với cùng kỳ năm 2016 (BCTC Tổng hợp)

 • [Thứ năm, 12/4/2018]


 • Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP trân trọng gửi tới Quý cổ đông Văn bản số 85/TCT-BTCKT ngày 12/04/2018 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Giải trình biến động chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 giảm so với cùng kỳ năm 2016 (Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017 đã kiểm toán)  (chi tiết xem tại đây).

  Trân trọng!

 •  
  In bài này   Quay lại

  TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

   Địa chỉ: Km 10 quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
  Điện thoại:(84.4)66742798 - Fax : (84.4)38615706 - Email: agrimeco@hn.vnn.vn