• Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Nghị quyết Đai hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

 •  

 • Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP trân trọng gửi tới Quý cổ đông:

  - Biên Bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (chi tiết xem tại đây).

  - Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (chi tiết xem tại đây).


  Trân trọng!

 •  
  In bài này   Quay lại

  TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

   Địa chỉ: Km 10, Quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Điện thoại:(84.4)66742798 - Fax : (84.4)38615706 - Email: info@agrimeco.com.vn