• Văn bản giải trình thay đổi của chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý III năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016 (BCTC Tổng hợp)

 • [Thứ sáu, 3/11/2017]


 • Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP trân trọng gửi tới Quý cổ đông Văn bản số 325/TCT-BTCKT ngày 03/11/2017 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Giải trình thay đổi của chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý III năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016 (Báo cáo tài chính tổng hợp Quý III/2017)  (chi tiết xem tại đây).

  Trân trọng!

 •  
  In bài này   Quay lại

  TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

   Địa chỉ: Km 10 quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
  Điện thoại:(84.4)66742798 - Fax : (84.4)38615706 - Email: agrimeco@hn.vnn.vn