TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

 Địa chỉ: Km 10, Quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:(84.4)66742798 - Fax : (84.4)38615706 - Email: info@agrimeco.com.vn